Pika ajalooga Petseri Lingvistiline Gümnaasium. Palju Õnne!

Igal asjal on oma ajalugu! Olgu selleks suur riik või väike talumaja ja ajaloost ei pääse ka kivid ega puud. Eks meie sugupuud ole ka just nagu aja puud. Sinna on kirjutatud inimeste sünni ja surma aeg, aga lugu ei jutusta enam keegi ja võib olla pole kunagi jutustatudki.

Igal ajal on oma lugu ja sellest ajalugu koosnebki.

Pika ajalooga on Petseri Lingvistiline Gümnaasium…

                                         Kui kahest piirist läbi saad,

                                        siis on veel ainult veidi maad,

                                            et jõuda setu pealinna,

                                              petserlaste piirilinna.

 

  1. aastal asutati Petseri 2-klassiline ministeeriumikool, millest sai Petseri gümnaasiumi otsene eelkäija. Keskhariduse andmist alustati Petseris juba 1913. aastal ja 1918.muudeti tolleaegne kõrgem algkool keskkooliks. Vahepeal õppetöö koolis katkes ja algas uuesti 24. jaanuaril 1919. Seda kuupäeva ja aastat silmaspidades soovime 100. aasta juubeliks koolile palju õnne

Mul on hea meel teile tutvustada sealse kooli eesti keele õpetajat Vally Tamme. Järgnev jutt Vally sulest tutvustab teile nii kooli kui tema enda tegemisi.

Olen sündinud Valgamaal Põdralas. Tallinna Pedagoogilise Instituudi lõpetades sai minust keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning Tartu Ülikooli lõpetasin defektoloogina. Aastatel 1995- 1997 õppisin Tartu ja Oulu ülikooli täienduskoolituskursustel, saades soome keele ja kultuuri õpetaja lisaeriala.

2002.-2003. aastal õppisin Tartu Ülikooli Avatud Ülikoolis eesti keele õpetamist võõrkeelena. Koolis käimist ja õppimist on olnud kuhjaga.

2002. aastast töötan Petseri Lingvistilises Gümnaasiumis, mis tollajal kandis veel Petseri 2. Keskkool nime ja muudeti ära 2009. aastal.

Olen eesti keele ja kultuuriloo õpetaja. Õpetasin ka Pihkva Keelekeskuses eesti ja soome keelt .

Pean kindlasti lisama et Petseri eesti kool on vanim haridusläte selles linnas ja kuni 2004/2005 õppeaastani oli Petseri 2. Keskkool Venemaal ainus üldhariduslik eesti keskkool, kus kõiki aineid õpiti eesti keeles. 2005/2006. õppeaastast saab kooli õppekeeleks vene keel.

Gümnaasiumis õpivad ka setu õpilased. Koolis on setu tuba ja töötab setu ring. Kooli 45. lennu lõpetas 2005. aastal üks setu neiu. Kui ma seda Eestis rääkisin, siis küsisid kõik:”Kas temale ka lõpuaktus korraldati?” Mina muidugi vastasin, et loomulikult, ta ju lõpetas kooli. Abiturient Juuli Löiv, kirjutas oma kirjandis:”Minu sooviks on see, et ma alati saaks uhkust tunda oma armsa Petseri üle. Kogu Petseri rajoon olgu “hõbedane” nagu on setu naine hõbeehteis.

Eesti keele õpetamine jätkub, kuigi väiksema tundide arvuga. Paljud kooli lõpetajad on läinud haridusteed jätkama Eestisse, Tartu Ülikooli või Kutsehariduskeskustesse.

Oleme koolis läbi viinud 21 keelepäeva, nendest Euroopa keeltepäevi 9 ja eesti keele päevi 12.

2002/2003.õppeaastal oli meil 2 eesti keele nädalat ja eesti keele päev koos Emakeele Seltsiga.

Eesti keele nädalate ajal võtame vastu külalisi Haridusministeeriumist, lahendame keele-, kirjanduse ja kultuuriteemalisi ülesandeid, ristsõnu ja proovime vaimujõudu mõistatustega. Sellel nädalal kanname ette monolooge ja dialooge, mängime ringmänge ja laulame, kõik ikka eesti keeles.

Meil on külas käinud Märt Treier TV-3-st, Helen Helerand  Eesti Päevalehest ja Tallinna ülikooli professor Anna Verschik, kes rääkis teemal

“Lugu minust ja eesti keelest.” Ettekande teemal “Räägib käte ja jalgadega”esitas Eesti kirjandusmuuseumi vanemteadur Asta Hõim. Eesti Rahva Muuseumist on meie kooli külastanud veel Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi sekretär Sirje Madisson, ERM-i teadurid Virve Tuubel ja Vaike Reeman, peaarhivaar Tiina Tael. Huvitavaid praktilisi tegevusi on juhendanud tekstiilikunstnik, akadeemik Anu Raud. Koos meenutati vana aja mänguasju. Kangatükkidest ja villast valmistasid õpilased sellise nuku, mis oli vanal ajal laste mänguasjadeks. Hoolega valmistuvad õpilased keelepäevadeks.

Iga õppeaasta esimesel koolipäeval käib kogu koolipere eesti kirikus jumalateenistusel.  Kirikuõpetaja annab kooliaasta alguses kooliperele kaasa oma õnnistuse. Aastas korra käib kirikuõpetaja koos lauluansambliga koolis, kus peab jutluse ja laulukoor esitab paar kirikulaulu.

Mõnikord algab meie kooliaasta hoopis ekskursiooniga Eestisse. 2003. aastal külastasime Pärnut, käisime uues kontserdimajas, külastasime Koidula majamuuseumi. Meile kingiti muuseumi poolt välja antud raamat  “Koidulast ja Koidulale”.  Ekskursiooni eest tänasime Eesti Vabariigi Haridus-ja Teadusministeeriumi ning Meremäe vallavalitsust.

2005. aasta kevadel avaldasin raamatu 

“Petseri eesti kool, minevik, olevik, tulevik.”             

  1. veebruaril 2009. aastal sain  president Toomas Hendrik Ilveselt Valgetähe V klassi ordeni.
  1. aasta kevadel valiti mind Eesti Rahva Muuseumi auliikmeks.

Need värsid, millega ma lõpetan oma arutelu on osake Setomaast:

 “Olõi leelo linnast tuud,

õga laulu laanest saad, 
laul läts läbi Setomaa

hõpõhelme helinal”

PS. Meil on juubeli tähistamine kahel laupäeval. Seega siis 2. ja 9. veebruaril.

Saalist kõlavad praegu laulud, luuletused ja pillilood, mida homme juubelipeol ette kantakse.

Petseri Lingvistiline Gümnaasium

                   Vally Tamm

Vahendanud Ülle.