Logi sisse

Ei ole kontot? Registreeri kasutajaks siin

Unustasid parooli?

Registreeri

Parool genereeritakse ja saadetakse sinu e-posti aadressile.

Kasutustingimused

 1. Üldsätted
  • Käesolevad kasutustingimused ( Kasutustingimused) reguleerivad veebikeskkonna pedagoog.ee ( Veebikeskkond) kasutamist.
  • Veebikeskkonna omanik ja haldaja on Pedagoog OÜ ( registrikood: 14386670; asukoht: Kuti, Vissi küla, Nõo vald, Tartumaa, 61621; telefon +372 50 43161; e-post: info@pedagoog.ee; edaspidi: Pedagoog).
  • Veebikeskkonna kasutajaks (Kasutaja) on iga isik, kes kasutab Veebikeskkonda.
  • Kasutustingimuste mõistes on Veebikeskkonna kasutamine mistahes Veebikeskkonnas dokumendi loomine, avamine või muul viisil töötlemine.
  • Veebikeskkonna kasutamise eelduseks on Kasutustingimustega nõustumine. Kasutajal on õigus kasutada Veebikeskkonda üksnes nõustudes Kasutustingimustega.
  • Pedagoog pakub Veebikeskkonna vahendusel Kasutajale erinevaid teenuseid (Teenused).
 2. Veebikeskkond ja selle kasutamine
  • Veebikeskkond võimaldab Kasutajal saada informatsiooni tööpakkumiste ja töösoovijate, samuti koolituste jm lehel avaldatud teavet. Kasutajal on õigus avaldada Veebikeskkonnas oma töösoov või kuulutus.
  • Veebikeskkonna kasutamine on Kasutajale tasuta, välja arvatud kui Kasutustingimustes või teenuse tingimustes on kokku lepitud teisiti. Tasuliste Teenuste eest makstava tasu suuruses lähtutakse Veebikeskkonnas avaldatud hinnakirjast. Tasuliste teenuste korral tekib Kasutajal tasu maksmise kohustus tasulise Teenuse tellimise tulemusel saadud arve saamisel. Kasutajal tuleb Teenuse eest tasuda täies ulatuses. Pedagoog ei tagasta makstud tasu, kui Kasutaja otsustab tellitud Teenuse kasutamisest osaliselt või täielikult loobuda.
  • Pedagoogil on õigus hinnakirja igal ajal ette teatamata muuta, avaldades uue hinnakirja Veebikeskuses.
  • Tasu maksmise kohustuse olemasolul kohustub Kasutaja tasu maksma Pedagoog poolt esitatud arvel näidatud tähtajaks, mis on hiljemalt kahekümne ühe (21) päeva jooksul arve koostamise kuupäevast. Tasu makstakse arvel näidatud Pedagoog arveldusarvele. Pedagoogil on õigus keelduda Teenuse osutamisest kuni arve tasumiseni. Tasu maksmisega viivitamisel maksab Kasutaja viivist 0,1% tasumata summast iga tasumisega viivitatud päeva eest.
  • Kasutaja võib kasutada Veebikeskkonda üksnes enesele töökoha ( mis on tasuta) või töötaja ( mis on tasuline) leidmiseks.
  • Pedagoog ei osale tööotsija, tööpakkuja, koolituste jm vahelistes läbirääkimistes ega vahenda lepingu sõlmimist.
  • Pedagoog ei vastuta Kasutaja poolt Veebikeskkonda sisestatud andmete või dokumentide õigsuse eest.
  • Pedagoogil on õigus Veebikeskkonnast ilma ette teatamata eemaldada mistahes andmed või dokumendid, mis rikuvad Pedagoogi või kolmandate isikute õigusi või huve või on vastuolus avaliku korra või kõlblusnormidega.
 3. Kasutajakonto
  • Kasutajal on võimalik registreerida Veebikeskkonas endale kasutajakonto.
  • Kasutajakonto võimaldab Kasutajal luua oma CV, kandideerida tööpakkumistele, avaldada tööpakkumisi ja kasutada muid Veebikeskkonnas olevaid Teenuseid.
  • Kasutajakonto loomisel valib kasutaja endale kasutajatunnuse ja parooli, kusjuures parooli saab ta ise hiljem Veebikeskkonnas muuta. Samuti saab ta Kasutajana hiljem sisse logida nii Facebooki kui ka gmaili konto olemasolul nende paroolide ja kasutajatunnustega.
  • Pedagoogil on õigus kasutajakonto peatada või kustutada, kui Kasutaja kasutab kasutajakontot vastuolus Kasutajatingimustega.
 4. Isikuandmete töötlemise põhimõtted
  • Kasutaja poolt Kasutustingimustega nõustumisega annab Kasutaja nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks Kasutustingimustes väljatoodud eesmärkidel ja korras.
  • Pedagoog kasutab ainult neid isikuandmeid, millised on Kasutaja ise edastanud.
  • Kui Kasutaja esitab oma CV kandideerimaks konkreetsele tööpakkumisele, siis annab ta nõusoleku edastada kõik tema CV-sse sisestatud andmed vastavale tööpakkujale.
  • Pedagoog ei vastuta tema kaudu Teenuste kasutamisel teatavaks saanud Veebikeskkonna kasutajate isikuandmete edasise kasutamise eest.
 5. Autoriõigused ja intellektuaalse omandi õigused
  • Kõik Veebikeskkonnaga ja selles avaldatud kirjutistega seotud autoriõigused kuuluvad Pedagoogile.
 6. Lõppsätted
  • Mõlemal poolel on õigus igal ajal mis tahes põhjusel või põhjuseta peatada või lõpetada Veebikeskkonna kasutamine, teatades sellest kirjalikult e posti teel Pedagoogile ( info@pedagoog.ee). Veebikeskkonna kasutamine lõpetatakse teate kättesaamisel Pedagoogi poolt.
  • Pedagoogil on õigus mis tahes mis ajal ja mahus Kasutustingimusi muuta, avaldades selle Veebikeskkonnas.
  • Kasutustingimused on koostatud eesti keeles ja kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.