Suhtlemine on kõige alus!

Oled leidnud endale uue töökoha ja oled tutvunud töökaaslastega. Nüüd on aeg ülevaadata, kuidas leida ühine keel lapsevanematega.

 

  1. Suhtlemine on kõige alus.

Suhelda saab sõnade, źestide, ilme, naeruga jne. Tegelikult me ise ei tea, kuidas meie käitumine või meie kõne teistele paistab. Arvesta sellega, et inimesed mõistavad ka huumorit erinevalt, ei saa aru vanasõnadest, sõnamängudest. Proovi hakkama saada iroonia ja sarkasmita. Ole konkreetne, ära vihja ega kasuta kaudset kõnet. Suhtlemisel hoia meeldivat professionaalset distantsi. Hoolimata kõigest jää viisakaks.

 

  1. Usalda ja usu mida lapsevanem räägib.

Tea, et lapsevanem näeb oma last just sellisena nagu ta sulle räägib. Sina pead olema usaldusväärne, toetav ja hea kuulaja.

 

  1. Ole kannatlik.

Enamik lapsevanemaid pole saanud eraldi väljaõpet laste kasvatamisest ja esimese lapse puhul on kõik katse eksituse meetod. Hoolimata sellest, et õpetajad on pädevad ja igati professionaalsed, ei ole lapsevanemad tihti valmis oma seniseid kasvatus mudeleid muutma. Tänapäeval on omane mitmesuguste vaadete kiire levik ning samas ka pea liiva alla peitmine inimlikult oluliste probleemide ilmnemisel. Mõnel puhul on väga oluline mitte võtta asja isiklikult vaid kannatlikult olukorda selgitada, olles ise jutustaja, mitte otsustaja (süüdistaja) rollis.

 

  1. Küsi ja küsi üle.

Mida rohkem sa lapsevanemalt lapse kohta teada saad, seda lihtsam sul on mõista last, tema tujusid ja toimetamist. Tihti panevad just küsimused lapsevanemat mõtlema, arutlema, lahendus leidma.

 

  1. Lõpetuseks kiitke lapsevanemale tema last, sest läbi lapse kiituse kiidate ka lapsevanemat.

Leia tõeliselt lapse juures SEE mida kiita. Lihtsalt lause, et laps on/oli tubli, ei sisalda endas mingisugust informatsiooni. Täpse olukorra kirjeldamine näitab, et sa märkad tema last, see loob suurema usalduse.

Lapsevanem saab aru, et ta on teinud midagi väga hästi (nii see ka on) ja on kindlasti edaspidi koostööaldis.

 

Kohtumiseni järgmises postituses ja hingake vahel, kui vanematega räägite!